Logo Sociale Dienst gemeenschaps onderwijs

Tegemoetkomingen

De sociale Dienst kan helpen via 2 soorten tegemoetkomingen. De eerste zijn tegemoetkomingen in verhouding tot het inkomen. De andere zijn tegemoetkomingen, ongeacht het inkomen.


Tegemoetkomingen in verhouding tot het inkomen

Het recht en de grootte van deze tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van het inkomen, gezinslast en gezinstoestand. Dit kader is bepaald door het bestuursorgaan en goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen

De onderstaande tussenkomsten door de Sociale Dienst zijn niet afhankelijk van de grootte van het gezinsinkomen. Iedereen die als rechthebbende beroep kan doen op de Sociale Dienst kan in deze categorie een aanvraag doen.