Logo Sociale Dienst gemeenschaps onderwijs

Premies

De Sociale Dienst van het GO! Onderwijs verstrekt geboorte- en adoptiepremies aan werknemers en een eenmalige pensioenpremie aan gepensioneerden met specifieke criteria.


Geboorte- of adoptiepremie

De Sociale Dienst verleent voor de geboorte of de adoptie van een kind een premie die jaarlijks wordt bepaald door het bestuursorgaan.

Deze premie wordt uitbetaald op aanvraag van één van de (adoptie)ouders . De premie wordt uitbetaald aan de ouder die op het ogenblik van de aanvraag minstens zes maanden werkt voor het GO! en waarvan het loon door het departement onderwijs of door de scholengroep wordt uitbetaald.

Per kind wordt 1 premie uitbetaald, ook als beide ouders gerechtigd zijn.

Het netto-inkomen van de aanvrager van deze geboortepremie moet onder het barema liggen dat jaarlijks wordt bepaald door het bestuursorgaan.

Tussen 1/1/2023 en 31/12/2023 bedraagt het plafondbedrag € 2.250,00.

Tussen 1/1/2024 en 31/12/2024 bedraagt het plafondbedrag € 2.350,00

De aanvraag moet binnen het jaar na de geboorte ingediend zijn.

Pensioenpremie

Als blijk van waardering voor een loopbaan in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt door de Sociale Dienst aan rechthebbende gepensioneerden een eenmalige premie uitbetaald.

Het netto pensioen van de aanvrager van deze pensioenpremie moet onder het barema liggen dat jaarlijks wordt bepaald door het bestuursorgaan.

Tussen 1/1/2023 en 31/12/2023 bedraagt het plafondbedrag € 2.250,00.

Tussen 1/1/2024 en 31/12/2024 bedraagt het plafondbedrag € 2.350,00

De premie kan pas aangevraagd worden bij de definitieve pensionering en dit binnen het jaar na de op pensioenstelling.

De personeelsleden moeten voorafgaand aan de pensionering minstens zes maanden gewerkt hebben voor het GO! waarbij de wedde uitbetaald werd door het departement onderwijs of de scholengroep.

De pensioenpremie kan aangevraagd worden op het ogenblik dat het eerste pensioen is uitbetaald door de bevoegde dienst. Hiervan wordt een kopie bijgevoegd bij de aanvraag. Aanvragen op voorhand worden beschouwd als onbestaand.

Procedure

  1. (Geboorte- of adoptiepremie) Aanvraagformulier SD 2 ingevuld doorsturen samen met:
  2. (Geboorte- of adoptiepremie) Een kopie van de geboorte- of adoptieakte
  3. (Geboorte- of adoptiepremie) Een bewijs van aanstelling in hoofdambt in het GO! op het ogenblik van de geboorte of de adoptie (Pers 2, RL 1 of een arbeidsovereenkomst)
  4. (Geboorte- of adoptiepremie) De meest recente loonfiche van de gerechtigde
  5. (pensioenpremie) Aanvraagformulier SD 2 ingevuld doorsturen samen met:
  6. (Pensioenpremie) Een bewijs van pensionering via een officieel document van de school (Pers 15 of ander officieel document van pensioenaanvraag), de pensioendienst of een verklaring van de hiërarchische overste.
  7. (Pensioenpremie) De meest recente pensioenfiche uitgereikt door Federale Pensioendienst.
Aanvraag formulier downloaden