Logo Sociale Dienst gemeenschaps onderwijs

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie verschillende rollen die elk een belangrijke taak vervullen bij de Sociale dienst.

 

Diensthoofd

Het diensthoofd verzekert de dagelijkse werking van de Sociale Dienst en is de rechtstreekse contactpersoon met het bestuursorgaan.

 

Maatschappelijke dienstverlener

De maatschappelijke dienstverlener vervult een cruciale rol en is de contactpersoon met de administratie en het diensthoofd en begeleidt rechthebbenden bij het opmaken van een aanvraagdossier. De maatschappelijke dienstverlener kan op aanvraag van de rechthebbenden of van het bestuursorgaan een huisbezoek afleggen bij de rechthebbenden en de mensen ter plaatse bijstaan met raad en daad.

 

Dossierbeheerder

De administratieve medewerkers hebben ieder een eigen werkingsgebied. Zij staan in voor de verwerking van de dossiers en rapporteren rechtstreeks aan het diensthoofd

Wie zijn wij?

De vzw sociale dienst voor personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, hierna vzw SDGO! genoemd, werd opgericht op 22 november 1995. Het beheer van de vzw SDGO gebeurt door de Algemene Vergadering (AV) en het dagelijks bestuur door het bestuursorgaan.

De Algemene Vergadering bestaat uit 24 effectieve leden waarvan 12 leden uit de drie erkende vakorganisaties en 12 leden uit het “GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap” worden gekozen. De drie erkende vakorganisaties zijn:

  • De Algemene Centrale van de Openbare Diensten (A.C.O.D.)
  • De Christelijke Onderwijs Centrale (C.O.C.)
  • Het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt - sector onderwijs (V.S.O.A.)

De leden van de Algemene Vergadering bepalen de criteria voor tussenkomsten op voorstel van het bestuursorgaan. De Algemene Vergadering duidt op haar beurt 8 leden van het bestuursorgaan aan om de dagelijkse werking te verzekeren.

Bestuursorgaan

Voorzitter

Dhr. Marc Borremans

 

Penningmeester

Dhr. Wilfried Reyskens

 

Secretaris

Dhr. Koen De Backer

 

Ondervoorzitter

Dhr. Dries Vandermeersch

 

Leden

Mevr. Nele Boghe

Mevr. Sofie Christiaens

Dhr. Pascal Claessens

Dhr. Bart De Breucker