Logo Sociale Dienst gemeenschaps onderwijs

Voorschot wedde/pensioen

Bij niet tijdige uitbetaling van de wedde of pensioen kan de Sociale Dienst na overleg met de Raad van Bestuur een voorschot toekennen.


Bij niet tijdige uitbetaling van de wedde of pensioen kan de Sociale Dienst na overleg met de Raad van Bestuur een voorschot toekennen.

Het bedrag en de terugbetalingstermijn worden door het bestuursorgaan bepaald en vastgelegd in een schriftelijk contract tussen de Sociale Dienst en de rechthebbende.

Bij niet naleving van het contract zal de Sociale Dienst juridische stappen ondernemen.

De aanvrager werkt minstens zes maanden voor het GO! op het moment van de aanvraag en wordt betaald door het departement onderwijs of de scholengroep.

Procedure

  1. Formulier SD 1 volledig ingevuld doorsturen samen met:
  2. De nodige bewijsstukken waaruit blijkt dat de rechthebbende aanspraak kan maken op de wedde of het pensioen. (Dit kan door PDOS, document van de school en/of RL1...)
Aanvraag formulier downloaden