Logo Sociale Dienst gemeenschaps onderwijs

Sociale vakantiekosten

De Sociale Dienst kan in bepaalde gevallen tussenkomen in de kosten voor vakantiekampen/ GWP voor kinderen ten laste.


GWP’s binnen het GO! georganiseerd

Voor kinderen die fiscaal ten laste zijn van een rechthebbende komt de Sociale Dienst tussen voor GWP’s binnen het GO! georganiseerd. Het bedrag van de tussenkomst wordt jaarlijks vastgelegd door het bestuursorgaan.

Vakantiekampen

Voor kinderen die fiscaal ten laste zijn van een rechthebbende kan de Sociale Dienst in bepaalde gevallen tussenkomen voor vakantiekampen en sociale vakanties met overnachting. De sociale vakantie moet georganiseerd zijn door een organisatie die door het bestuursorgaan als “sociaal” wordt erkend. Het bestuursorgaan baseert zich hiervoor op de statuten van vzw SDGO! .

Vakanties georganiseerd door “Kind en Gezin”, jeugdverenigingen, mutualiteiten, Sport Vlaanderen en provincies, steden en gemeenten kunnen als dusdanig worden beschouwd.

Het bedrag van de tussenkomst wordt jaarlijks bepaald door de het bestuursorgaan.

Procedure

  1. Formulier SD 1 volledig ingevuld doorsturen samen met:
  2. Een bewijs van deelname aan de GWP met vermelding van de kostprijs, het tijdstip en de duur van de GWP binnen het GO! georganiseerd.
Aanvraag formulier downloaden