Logo Sociale Dienst gemeenschaps onderwijs

Overlijdensvergoeding

Een nabestaande of derde die de begrafeniskosten voor een tijdelijk of contractueel personeelslid heeft betaald kan een overlijdensvergoeding aanvragen


Een nabestaande of derde die de begrafeniskosten voor een tijdelijk of contractueel personeelslid heeft betaald kan een overlijdensvergoeding van 1000,00 euro aanvragen.

Dit geldt voor:

Procedure

  1. Formulier SD 2 wordt door de aanvrager volledig ingevuld doorgestuurd samen met:
  2. Een kopie van de akte van overlijden
  3. Akte of attest van erfopvolging
  4. Een bewijs van de inrichtende macht van de instelling waar het overleden personeelslid tijdelijk of contractueel tewerkgesteld was.
  5. Originele facturen van de begrafeniskosten
Aanvraag formulier downloaden