Logo Sociale Dienst gemeenschaps onderwijs

Renteloze lening

De Sociale Dienst kan een renteloze lening toestaan van maximaal 5000,00 euro.


De Sociale Dienst kan een renteloze lening toestaan van maximaal 5000,00 euro.

De lening kan aangevraagd worden voor onvoorziene kosten waarbij de sociale noodzaak aangetoond kan worden. Het bestuursorgaan behandelt ieder dossier individueel en in eer en geweten. De renteloze lening wordt niet toegestaan bij een loonbeslag en/of afbetaling van openstaande schulden en kredieten.

De termijn en het maandelijks af te lossen bedrag worden in een schriftelijk contract tussen de Sociale Dienst en de rechthebbende bepaald. De terugbetalingstermijn bedraagt maximaal 60 maanden. Bij niet naleving van het contract zal de Sociale Dienst juridische stappen ondernemen.

De aanvrager werkt minstens zes maanden voor het GO! op het moment van de aanvraag en wordt betaald door het departement onderwijs of de scholengroep

Procedure

  1. Formulier SD 3 volledig ingevuld doorsturen samen met
  2. Gedetailleerde motivering voor de aanvraag van een renteloze lening
  3. Gewenst leenbedrag en terugbetalingstermijn (12-24-36-48-60 maanden)
  4. Gedetailleerde offerte van goederen en/of diensten
  5. Bewijs van tewerkstelling bij GO! (loonstrook en/of pensioenoverzicht van referentiejaar)
  6. Overzicht van alle lopende leningen bij financiƫle instellingen met aflossingsschema
  7. Indien van toepassing, bewijs van huur (bankafschrift) of hypothecaire lening (bankafschrift)
  8. Volledig en recent aanslagbiljet personenbelasting
  9. Attest van gezinssamenstelling (af te halen bij de balie van de burgerlijke stand of via www.mijnburgerprofiel.be)
  10. Indien van toepassing, het totaalbedrag van de maandelijkse kinderbijslag (bankafschrift)
Aanvraag formulier downloaden